Allma


Idź do treści

Zakup na raty


Wymagane dokumenty
Kredyt bez zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Możesz skorzystać z kredytu na uproszczonych zasadach: bez zaświadczenia o zarobkach.
Kredyt bez zaświadczenia o zarobkach może być udzielony nowym Klientom do 5000zł, a znanym Klientom do 10 000zł.
Gdy wymagane jest udokumentowanie dochodów:
dowód osobisty
dokument poświadczający fakt uzyskiwania stałych dochodów:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (pobierz formularz zaświadczenia o zarobkach)
emeryci: dowód wypłaty świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek, nie starszy niż sprzed roku) lub kserokopia* decyzji o waloryzacji świadczenia
renciści: dowód wypłaty ostatniego / przedostatniego świadczenia (wyciąg z konta lub odcinek) oraz kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia
prowadzący gospodastwo rolne: kserokopia* decyzji z Urzędu Gminy w formie aktualnego nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne, na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, lub oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzający fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego.
prowadzący działalność gospodarczą: - kserokopia* zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego), - własnoręcznie napisane oświadczenie o uzyskiwanych dochodach za ostatnie 3 miesiące - oraz dodatkowo do wyboru, bez względu na sposób rozliczania się z US: kserokopie* dowodów opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy lub kserokopie* dowodów wpłat składek ZUS za ostatnie 3 miesiące

* oryginał do wglądu.

ALLMA | Kuchnie | Szafy | Meble | Zakup na raty | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego